domenica 30 agosto 2015

RISPONDI, SERVO! IL MONDO INTERROGA BAN KI-MOON
RISPONDI, SERVO!